PRivātuma politika

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Šī privātuma politika informē cilvēkus par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem, kas saistīti ar SIA “NM POWER”, turpmāk tekstā UZŅĒMUMS, mājaslapas www.nmcaps.lv turpmāk tekstā – MĀJASLAPA, sniegtajiem pakalpojumiem. Klients (turpmāk tekstā LIETOTĀJS) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic jebkādas darbības MĀJASLAPĀ.

Ar šo UZŅĒMUMS informē, ka UZŅĒMUMS iesniegtie personas dati ir drošībā un personas datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

2. SAŅEMTĀ INFORMĀCIJA

UZŅĒMUMS ievāc personas datus, ko brīvprātīgi sniedz MĀJASLAPAS lietotājs:

 • pa e-pastu vai UZŅĒMUMA pārstāvim saņemot zvanus;
 • aizpildot paziņojumu MĀJASLAPAS kontaktformā;
 • MĀJASLAPĀ aizpildot citus anketu vai aptauju veidā paredzētos ievadīšanas laukus, lai sazinātos AR UZŅĒMUMU;
 • aizpildot fiziskos dokumentus un iesniedzot tos UZŅĒMUMAM pa pastu, personīgi vai citādi.
 • Iegādājotos produktus.
 • Un citos, augstāk neminētos videos.

Sazinoties ar UZŅĒMUMU pa e-pastu, izmantojot MĀJASLAPĀ esošo saziņas formu vai citas iespējas, LIETOTĀJS var norādīt:

 • vārdu uzvārdu;
 • kontaktinformāciju (e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru);
 • citu nepieciešamo informāciju, ko LIETOTĀJS vēlas sniegt vai kas nepieciešama konkrētās darbības veikšanai (produkta iegādāšanās, komentārs, ieteikums, līguma parakstīšana u.c.).

3. SAŅEMTO PERSONAS DATU IZMANTOŠANA

UZŅĒMUMS var izmantot iegūtos personas datus, lai spētu:

 • sniegt LIETOTĀJAM viņa pieprasītos pakalpojumus un informāciju;
 • nodrošināt MĀJAS LAPAS darbību;
 • nodrošināt efektīvu klientu atbalstu;
 • palīdzēt novērst draudus vai krāpšanu vai krāpnieciskas darbības;
 • nosūtīt LIETOTĀJAM informatīvos paziņojumus, informāciju par jaunumiem, jaunākajiem produktiem vai kampaņām, ja LIETOTĀJS ir nepārprotami piekritis to saņemšanai;
 • ievērot normatīvo aktu prasības;
 • izpaust personas datus valsts un pašvaldību iestādēm gadījumos, kad šādu izpaušanu nosaka normatīvie akti;
 • apstrādāt LIETOTĀJA iesūtīto atsauci, sūdzību vai jebkuru citu informāciju;
 • atbildēt uz LIETOTĀJA jautājumiem, precizēt vaicājumus vai atbildēt uz citiem pieprasījumiem;
 • nosūtīt LIETOTĀJAM informāciju vai sazināties ar LIETOTĀJU par informāciju par pieejamo preču pasūtījumiem, sadarbības veidošanu, sadarbības nosacījumiem un citu abām pusēm būtisku informāciju;
 • apkopotā veidā apstrādāt LIETOTĀJA personas datus statistikas nolūkos, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

Lai īstenotu pieprasītos pakalpojumus, informāciju un izpildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus citiem uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies. Šie uzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šādi uzņēmumi saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ir aicināti aizsargāt jūsu personas datus. Veicot pasūtījuma apmkasu un noformēšanu nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

4. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA UN AIZSARDZĪBA

UZŅĒMUMS izmanto dažādus tehniskos risinājumus un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu LIETOTĀJA personas datus. Dati ir pieejami ierobežotam personu lokam, tikai pilnvarotām personām.

Veicot savu juridisko pienākumu, mums var būt nepieciešams iesniegt jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam arī nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses, izstrādājot, iesniedzot un aizstāvot tiesību aktu prasības.

LIETOTĀJA personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tie ir nepieciešami UZŅĒMUMAM saskaņā ar šādas informācijas vākšanas mērķiem un kā to atļauj vai paredz normatīvo aktu prasības.

5. LIETOTĀJA TIESĪBAS, SAISTĪTAS AR PERSONAS DATIEM

Ja LIETOTĀJS ir datu subjekts saskaņā ar ES GDPR, LIETOTĀJAM ir dažādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, ar kurām var iepazīties šeit: ES datu aizsardzības vietne https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_lv

Normatīvie akti, kas regulē datu aizsardzības nozari, piešķir jums šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datu aizsardzību.

6. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Mēs nevaram garantēt pilnīgu tiešsaistes datu aizsardzību un drošību; mēs nodrošinām visu saprātīgo pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu informāciju, kas mums ir nosūtīta elektroniski. Jūs esat atbildīgs par jebkādas informācijas elektronisku nosūtīšanu un informācijas pareizību.